Missions

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย


Designed by:

การส่งมิชชันนารีจากคริสตจักรในเอเชีย PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 28 October 2014 14:04

 

ในปี ค.ศ.1800 มิชชันนารีเกือบทั้งหมดรับการส่งจากคริสตจักรในยุโรปและอเมริกา จนมาถึงปี  ค.ศ.1980 ได้มีการ

ส่งมิชชันนารีจากคริสตจักรในเอเชียหลายคน

หลายปีมานี้ขณะที่ผมรับใช้เป็นมิชชันนารีในกัมพูชา เพื่อนมิชชันนารีที่มาจากเกาหลีใต้ได้บอกผมว่าคริสตจักรใน

เกาหลีใต้มีจำนวนกว่า 50,000 คริสตจักร มีถึง 10,000 คริสตจักรได้ส่งมิชชันนารีออกไป เมื่อเดือนที่แล้ว ผมได้พบกับ

ผู้อำนวยการส่งมิชชันนารีโอเอ็มเอฟ-ฮ่องกง ในที่การประชุมประเทศไต้หวัน ท่านบอกว่า “ฮ่องกงมีคริสตจักร 1,400

คริสตจักร มีถึง 600 คริสตจักรได้ส่งมิชชันนารี”  โอ้โฮ! เกือบ 50%ของคริสตจักรทั้งหมดส่งมิชชันนารี เมื่อผมได้ให้

ข้อมูลนี้กับพี่น้องคริสเตียนไทย มีพี่น้องบางท่านบอกกับผมว่า “คงเป็นเพราะคนในเกาหลีใต้และในฮ่องกงมีฐานะและ

ความร่ำรวยกว่าคนไทย” ผมจึงตอบกลับไปว่า “จริงอยู่บางคนในเกาหลีใต้และฮ่องกงนั้นร่ำรวยแต่หลายคนก็ไม่ต่างไป

จากคนไทย รายได้ดูเหมือนจะมากกว่าคนไทย แต่ค่าใช้จ่ายหรือค่าครองชีพของเขาก็สูงมากด้วยเช่นกัน”  ผมได้รับ

เชิญให้ไปค้างคืนในบ้านหลังหนึ่งในฮ่องกงที่มีราคา 25 ล้านบาท ผมคิดว่าคงจะเป็นบ้านที่ใหญ่โตมาก แต่เมื่อไปพัก

บ้านหลังนั้นเล็กกว่าบ้านราคา1 ล้านบาท ในประเทศไทยเสียอีก หลายปีมาแล้วผมมีโอกาสไปกับทีมผู้รับใช้คนไทย

ไปประชุมพันธกิจโลก ในกรุงโซลเกาหลีใต้ซึ่งมีพี่น้องคริสเตียนเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพ เราได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยม

รับทานอาหาร เอร็ดอร่อยมากมาย พี่น้องเจ้าภาพท่านหนึ่งบอกให้เราฟังว่า “พวกเขายินดีมากที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้

รับใช้คนไทย เขาเตรียมตัวเตรียมใจต้อนรับมาหลายเดือนแล้ว ได้มีการอดอาหารอธิษฐานเพื่อเตรียมเก็บเงินที่ได้จาก

การอดอาหารนั้น เอามาต้อนรับพี่น้องคริสเตียนไทย”  คริสเตียนเกาหลีใต้ไม่ได้ร่ำรวยไปกว่าคริสเตียนไทย แต่

เขาพร้อมและยินดีที่จะเสียสละในสิ่งที่มี และยินดีที่จะให้ด้วยความเต็มใจ

ข้อมูลการส่งมิชชันนารีที่ผมให้ในที่นี้ได้มาจากหนังสือ Operation World ปี2000 อาจจะเป็นข้อมูลเก่าอยู่บ้าง

(ผมปัดตัวเลขให้เป็นตัวเลขเต็มเพื่อจดจำได้ง่าย) แต่จะขอท้าทายและหนุนใจคริสตจักรไทย 4,000 คริสตจักร

ซึ่งมีคริสเตียน 400,000 คน แต่ได้ส่งมิชชันนารีไทยข้ามวัฒนธรรมไปยังชนชาติอื่นไม่ถึง 40 คนเลย คริสตจักรไทย

มีถึง 4,000 คริสตจักร แต่มีไม่ถึง 40 คริสตจักร ที่ได้ส่งมิชชันนารีไทยออกไปได้

ถึงเวลาแล้วที่คริสตจักรไทยต้องตื่นตระหนักด้วยความยำเกรงพระเจ้า ในเรื่องของการส่งมิชชันนารีไทยออกไป

ประกาศยังดินแดนที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึงที่สุดปลายขอบแผ่นดิน เพิ่มมากขึ้น! ด้วยความเชื่อฟังพระมหาบัญชา

“เราก็ทำได้! หากตั้งใจจะเอาจริง แล้วลุกขึ้นเชื่อฟังพระสุระเสียงเรียก(ที่แผ่วเบา)ของพระเจ้า ยำเกรงในพระมหาบัญ

ชาและสิทธิอำนาจที่ได้มอบให้คริสตจักรแล้ว แล้วลงมือทำจริง” ที่เราเป็นอยู่ในสภาพเช่นนี้ก็ด้วย เราผูกมัดเชื่อฟัง

กรอบความคิดความรู้สึกเข้าใจของเราว่า “เอาแค่รอบๆคริสตจักรเรา ในประเทศไทยของเราทำให้ได้ก่อนเถิดพระเจ้า

ค่ะ แล้วจึงค่อยๆออกไปแดนไกล ตอนนี้ยังไม่พร้อมพระเจ้าค่ะ” (ความคิดแบผู้สอดแนบสิบคนที่โมเสสส่งไปดูแผ่นดิน

คานาอัน)

ผมเชิญชวนไปรับคำหนุนใจ  การท้าทาย ในค่าย Mission in Action 5-7 ธันวา 2014 ที่ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

มาเลเซียเป็นประเทศมุสลิมมีคริสตจักร 5,000 คริสตจักร แต่ได้ส่งมิชชันนารีไปประกาศต่างประเทศข้ามวัฒนธรรมถึง 400

คนใน 40 ประเทศ,

สิงคโปร์มี 600 คริสตจักร ส่งมิชชันนารี 700 คนใน 50 ประเทศ,

อินโดนีเซียมี 50,000 คริสตจักร ส่งมิชชันนารี 100 คนใน 20 ประเทศ,

ฟิลิปปินส์มี 80,000 คริสตจักร ส่งมิชชันนารี 3,000 คนใน 80 ประเทศ,

ญี่ปุ่นมี 10,000 คริสตจักร ส่งมิชชันนารี 200 คนใน 50 ประเทศ,

เกาหลีใต้มี 50,000 คริสตจักร ส่งมิชชันนารี 10,000 คน ใน 160 ประเทศ,

ฮ่องกงมี 1,400 คริสตจักร ส่งมิชชันนารี 300 คนใน 50 ประเทศ

 

 

Last Updated on Tuesday, 28 October 2014 15:11