Missions

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย


Designed by:

อ.ชีววาริน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 19 March 2014 15:19

อ.ชีววาริน รับใช้ในประเทศเพื่อนบ้าน

 

อาจารย์ลาออกจากนักเทคนิคการแพทย์ที่ รพ.จุฬา แล้วออกไปเป็นมิชชันนารีไทยอิสระ ผ่านทางการ

สนับสนุนจากสมาชิกคจ.ใจสมานบางท่าน รับใช้มานานกว่า 10 ปี รับลูกบุญธรรมมาเลี้ยง 1 คน (เป็นเด็ก

หญิงที่ถูกทิ้งเพราะเกิดมาเป็นผู้หญิง) จะช่วยให้เป็นการใช้เหตุผลอ้างกับรัฐบาลว่าอยู่ที่นี่เพราะมีลูกเล็กต้อง

ดูแล ตอนนี้ลูกเธออายุย่างเข้า 11ปีแล้ว กำลังเป็นเด็กโต เริ่มเป็นตัวของตัวเอง ไม่ค่อยจะเชื่อฟังเช่นก่อน

เริ่มมีปัญหาเรื่องขาดระเบียบวินัยในการทำการบ้าน และมักทำผิดซ้ำๆหลายเรื่อง ต้องท้าทายกับการเลี้ยงดู

ลูกบุญธรรมด้วย อ.ชีววารินดูแลผู้เชื่อใหม่ 4-5 ครอบครัวที่มีลูกเช่นกัน และรักวัตถุมากกว่าพระเจ้า ขอช่วย

ที่จะดูแลพวกเขาให้เติบโตขึ้น และยังประกาศกับเพื่อนบ้านใกล้ๆ, กับผู้อาวุโสที่มาออกกำลังกายที่สวนสาธา

รณะด้วย มีคนหนึ่ง สกุล เหวย อายุ 76 ปี ได้ให้หนังสือหนทางแห่งชีวิต(ฉบับภาษาท้องถิ่น)แก่เขา และใช้

หนังสือนี้เปิดประเด็นคุยเรื่องพระเจ้ากับเขา ขอให้เขาจะเปิดใจออกรับความรอดจากพระคริสต์ ซึ่งเขาก็เคย

รับฟังมาบ้างแล้วเพราะเคยเป็นนักกีฬาปิงปองระดับชาติมาก่อน

 

หัวข้ออธิษฐาน


1) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระเจ้าในปีที่ผ่านมาและขอปกป้องเราไว้ใต้ร่มพระคุณของพระองค์

ตลอดปีใหม่ด้วย

 

2) เราแต่ละคนที่จะเป็นแสงสว่าง และเป็นภาชนะที่ทรงใช้การได้ ตามชอบพระทัยพระเจ้า

 

3) การเลี้ยงดูลูกสาวให้เติบโตฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ ให้เธอเชื่อฟัง และมีวินัยทำการบ้าน การเรียนของ

เธอ

 

4) การดูแลสมาชิก 4-5 ครอบครัว ให้รักพระเจ้าและเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณ ที่จะรักพระเจ้ามากขึ้น เช่นอาจิ้ง

กับลูก 2 ขวบครึ่ง, หลีหยิ่งกับลูกวัย 2 ขวบ ที่มาทุกอาทิตย์และพบปัญหากับการเลี้ยงลูก, อาหลงไม่ค่อยมี

เวลามานมัสการเพราะต้องทำงาน, ไห่จวน กลับมาร่วมนมัสการกับเธอ 1 ครั้ง เธอมีเพื่อนชายคนใหม่ และ

เตรียมจะแต่งงาน อาชิงและเพื่อนก็มาๆหยุดๆ


Last Updated on Wednesday, 19 March 2014 15:30