Missions

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย


Designed by:

ชนชาติมอแกน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 29 August 2013 11:13

ชาติพันธุ์มอแกน(Moken), มอแกลน (Moklen), อูรัก ลาโว้ย (Urak lawoi)


สามชาติพันธุ์ กลุ่มชาวเลนี้ พูดภาษาตระกูลออสโตรนีเชียน อาศัยอยู่ตามชายฝั่ง หรือเดินทางเร่ร่อนตามเกาะแก่งทางทะเลอันดามัน

(รู้จักกันในนาม “พวกยิปซีทะเล”) เป็นชนกลุ่มน้อยไร้สัญชาติ สืบเชื้อสายมาจากโปโตมาเลที่เร่ร่อนอยู่ในทะเลอันดามัน มานานกว่า 100 ปี

อาศัยตามเกาะ และชายฝั่งทะเลตั้งแต่ หมู่เกาะมะริดของเมียนม่าร์ ลงไปทางใต้ ตามชายฝั่งของมาเลเชีย อินโดนีเชีย และตะวันออกใน

หมู่เกาะซูลูของฟิลิปินส์ ที่หมู่เกาะมะริดมีชาวมอแกนนับพันคน พม่าเรียกชาวมอแกนว่า ซลัง เซลัง ซาเลา(Selon) สันนิษฐานว่าคำนี้คงมา

จากคำว่า “ฉลาง” หรือ “ถลาง” ซึ่งเป็นเมืองโบราณของภูเก็ต (Junk Selon) ที่มีชาวเลชุมนุมกันอยู่มากในสมัยก่อน

 

v ชาติพันธุ์มอแกน(Moken) หรือ “สิงทะเล” มีถิ่นฐานที่เกาะพระทอง และหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา เกาะสินไห่ เกาะเหลา

จ.ระนอง มีจำนวน 2,900 คน รับเชื่อ 8 คน

v ชาติพันธุ์มอแกลน(Moklen) หรือ “สิงบก” มีถิ่นฐานอาศัยตามชายฝั่งของเกาะพระทอง อ.คุระบุรี ตามชายฝั่งทะเลบ้านทุ่งน้ำดำ

.ตะกั่วป่า บ้านลำปี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา และตามชายฝั่งแหลมหลา ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มีจำนวน 4,500 คน รับเชื่อ 99 คน

v ชาติพันธุ์อูรักลาโว้ย(Urak Lawoi) เป็นชาวมอแกลนมุสลิมที่มีถิ่นฐานบนเกาะสิเหร่ และที่หาดราไวย์ บ้านสะป่า จ.ภูเก็ต ไปถึง

ตอนใต้ของเกาะพีพีดอน เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่ บางส่วนที่เกาะลิบง จ.ตรัง เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ เกาะราวี จ.สตูล มีจำนวน

2,000 คน รับฟังข่าวประเสริฐ 40 คน

 

ทั้งสามชาติพันธุ์นี้มีความแตกต่างกันด้านภาษาพูด มีความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณบรรพบุรุษ เชื่อเรื่องผี มีการทำพิธี

“ฉลองวิญญาณบรรพบุรุษ” ด้วยทำสัญลักษณ์เป็นศาลขนาดย่อมเรียกว่า “หลาทวด” ชาวอูรักลาโว้ย จะเน้นการลอยเรือ “ปลาจั๊ก”

เพื่อกำจัดเคราะห์ร้ายออกไปจากชุมชน               ปัจจุบัน ชาติพันธุ์เหล่านี้ตั้งถิ่นฐานอย่างถาวร หันมาประกอบอาชีพประมงชาย

ฝั่ง รับจ้างทำสวนและอาชีพอื่นๆ รับอิทธิพลจากโลกภายนอกเข้ามา ได้ซึมซับวัฒนธรรมไทยแล้วเรียกตัวเองว่า“พวกไทยใหม่”

หล้งซึนามิ คจ.ตรังไปประกาศตั้งคจ.ของชาว อูรัก ลาโว้ย ที่ เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่แล้ว กำลังเสริมสาวก

Last Updated on Thursday, 29 August 2013 16:29