Missions

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย


Designed by:

ถวายก่อนใช้จ่าย บทเรียนจากหญิงม่าย PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 02 March 2013 08:54

 

ถวายก่อน ใช้จ่ายบทเรียนจากหญิงม่ายยากจน

พระเยซูประทับตรงหน้าตู้เก็บเงินถวาย ทรงสังเกตฝูงชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั้น... (มก.12:41-44)

โดยทั่วไปรายได้ที่หามานั้นจะถูกนำไปใช้จ่ายต่างๆ มีเหลือจึงเก็บออมไว้ แต่มักจะพบว่าไม่มีเหลือไว้ให้เก็บออมสักที วิธีจะมีเงินเหลือเก็บไว้คือ เก็บก่อนใช้ คือรายได้ที่รับมาให้หักเก็บไว้ก่อนส่วนหนึ่ง 10-30% ที่เหลือจึงนำไปบริหารการใช้จ่ายให้พอดี ทำได้เช่นนี้เป็นนิสัยก็จะมีเงินเหลือสะสมและถวายได้แน่นอน ในเรื่องการสะสมทรัพย์สมบัติไว้ พระเยซูทรงสั่งสอนให้สะสมทรัพย์ไว้ในสวรรค์ อย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในโลก ที่อาจเป็นสนิมและมีแมลงกินเสียได้ และที่ขโมยอาจทะลวงลักเอาไปได้ แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด และไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้ เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั้นด้วย มธ.6:19-21 เมื่อสะสมทรัพย์ไว้ ใจของเราก็อยู่ที่ทรัพย์นั้น

มิชชั่นนารีผู้นำข่าวประเสริฐออกไปสู่ชุมชนท้องถิ่นห่างไกลนั้น เงินถวายเพื่อสนับสนุนให้พวกเขาสามารถออกไปทำการแทนเราได้นั้นเป็นการสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์เช่นกัน และใจของเราก็จะอยู่กับเขา อธิษฐานเผื่อเขา เผื่อการปรนนิบัติรับใช้ของเขา เพราะนี่คือทรัพย์สมบัติของเราในสวรรค์ ไม่เชื่อ! คุณลองถวายให้ตามกำลังแก่      มิชชั่นนารีสัก 2-3 คนดู คุณจะระลึกถึงเขา อธิษฐานเผื่อเขาอยู่เสมอๆ เพราะว่าทรัพย์สมบัติของคุณอยู่ที่ไหน ใจของคุณก็อยู่ที่นั้นด้วย นำรายได้ทั้งหมด 100% หักออก 10% ถวายเป็นสิบลด และหักอีก 10% สะสมไว้ในสวรรค์ส่งเงินไปสนับสนุนแก่มิชชั่นนารีออกไปประกาศแทนคุณในท้องถิ่นที่คุณไปไม่ได้ หักอีก 10% เก็บออมไว้บ้าง ที่เหลืออีก 70% จึงนำมาบริหารจัดการให้เพียงพอกับการใช้จ่ายในชีวิตคุณ(ตัดรายจ่ายไม่จำเป็นทิ้งไป) เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงดูบ้าง นี่เป็นวิธีที่หญิงม่ายใช้ในการถวายหมดทั้ง 100% เพราะว่าทุกคนเอาเงินเหลือใช้ของพวกเขามาใส่ แต่หญิงคนนี้ในสภาพที่ยากจน เอาเงินเลี้ยงชีพทั้งสิ้นของนางใส่ลงไปจนหมด มก.12:44 เราใส่ลงไปแค่ 10-20 % โดยหักรายรับก่อนหรือจัดเก็บสะสมในสวรรค์ ก่อนนำรายได้ไปใช้จ่าย เพียงแค่นี้คุณก็มีเงินพอถวาย สร้างนิสัยดีๆแก่ตนเอง สอนฝึกเด็กๆให้ทำตาม อย่านำเงินเหลือใช้มาถวาย เพราะจะไม่มีเงิน ให้คุณเหลือใช้ นี่เป็นเหตุให้การถวายของคริสตชนไทยโดยมากบกพร่อง ในการจัดการกับ รายได้-รายจ่าย จงถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยทรัพย์สมบัติของเจ้า ด้วยผลแรกจากผลผลิตทั้งปวงของเจ้า แล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มบริบูรณ์ สุภาษิต3:9,10

ตัวอย่าง งบค่าใช้จ่ายของมิชชั่นนารีไทยที่ออกไปประกาศ

รายละเอียดงบประมาณของ อ.สาธิตา 2013

1. ค่าใช้จ่ายของตัวมิชชันนารีเอง

ค่า: อาหาร ($2,950x฿30x0.85)                  75,225 บาท

ใช้จ่ายส่วนตัว ($1,840x฿30x0.85+$250x฿30)     54,420 บาท

(น้ำ, ไฟฟ้า, Gas, เก็บขยะ, น้ำยาล้างจาน, น้ำยาขัดห้องน้ำ,

แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, สบู่, ยาสระผม,เสื้อผ้า, ผงซักฟอก,

ยาสามัญประจำบ้าน, ขูดหินปูน(ฟัน),โทรศัพท์, Internet, โทรทัศน์,

แม่บ้านหากคิดว่าแม่บ้านจะช่วยให้ สามารถมีเวลาไปเรียนภาษาหรือ

มีเวลารับใช้มากขึ้น)

2. ค่าใช้จ่ายของบุตร -

3. ค่าใช้จ่ายในการทำพันธกิจ

ค่าพัฒนาในการทำพันธกิจ

ปฐมนิเทศที่สำนักงานใหญ่($375x฿30) 11,250 บาท

ปฐมนิเทศในภาคสนาม($150x฿30)            4,500 บาท

การเรียนภาษาและวัฒนธรรม($6,400x฿30)      192,000 บาท

การประชุมประจำปี($250+$400)x฿30 19,500 บาท

ค่าใช้จ่ายในการทำพันธกิจเชิงรุก

การเดินทาง ($500x฿30)                   15,000 บาท

4.ค่าเช่าบ้าน ($1,800+$300+$200) x฿30                     69,000 บาท

และ (ค่าเริ่มต้นเมื่อไปเช่าบ้านครั้งแรก:

ค่ามัดจำ, ค่าเฟอร์นิเจอร์ในกรณีที่เจ้าของบ้าน

ไม่ได้มีไว้ในบ้าน, ภาชนะเครื่องครัว) ($800x฿30)    24,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายเมื่อไปพักผ่อน ($250x฿30)                             7,500 บาท

6. ค่าประกันสุขภาพ ($716x฿30)                    21,480 บาท

7. ค่าตรวจสุขภาพ

ค่าตรวจร่างกายประจำปี ($150x฿30)     4,500 บาท

อื่นๆ(เช่นการทำฟัน ฯลฯ) ($300x฿30)          9,000 บาท

8. การทำวีซ่า ($500x฿30)                                   15,000 บาท

9.  อื่นๆ

ค่ามีส่วนเลี้ยงดูบุพการี(พ่อแม่) -

ค่า ATM ($50x฿30)                                     1,500 บาท

สะสมสำหรับเปลี่ยนคอมพิวเตอร์($500x฿30)            15,000 บาท

สะสมสำหรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์และเสื้อผ้า($1,000x฿30)   30,000 บาท

สะสมสำหรับค่าเดินทางกลับประเทศไทย ($101.69x฿30)     3,051 บาท

ค่าบริการในภาคสนาม($700x฿30)                             21,000 บาท

ค่าร่วมสามัคคีธรรมในภาคสนาม($100x฿30)              3,000 บาท

ค่าบริการที่สำนักงานใหญ่OMF (ISF)                                           -

ค่าร่วมสามัคคีธรรมOMF International (IFF)                                 -

ค่าสะสมสำหรับเกษียณ 36,000 บาท

ค่าบริการจากสำนักงานคณะกรรมการสรรหามิชชั่นนารีไทย 27,000 บาท

รวมงบ อ.สาธิตา ปี 2013 ต่อปี 658,926 บาท

 

หรือเดือนละ 54,910 บาท

 

มิชชั่นนารีแต่ละคนจะมีงบประมาณประจำปี แล้วพี่น้องก็ถวายเงินแก่มิชชั่นนารีแต่ละคนผ่านทางบัญชีคณะกรรมการสรรหามิชชั่นนารีไทย แน่นอนทีเดียวคณะกรรมการสรรหามิชชั่นนารีไทย ต้องการเห็นเงินถวายของมิชชั่นนารีแต่ละคนหรือแต่ละครอบครัวครบ100% แต่ว่าบางครั้งก็ไม่ถึงซึ่งก็ต้องการคำอธิษฐานเผื่อและการถวายสนับสนุนให้ครบ100%

ขอยกตัวอย่างการถวายสนับสนุนแก่มิชชั่นนารีไทยในปี2012ที่ผ่านมา

เงินถวายสนับสนุนมิชชั่นนารีไทยปี2012

มิชชั่นนารีไทย  รับเงินถวายทั้งปี                                     งบที่ขาดอยู่ปี2012

ในภาคสนามในกัมพูชา

คนที่1                98%                                                               2  %

คนที่2                97%                                                               3  %

คนที่3                96%                                                               4  %

ในจีน

คนโสด 84%                                                              16  %

1ครอบครัว 84%                                                              16  %

ข้ามวัฒนธรรมในประเทศไทย

1ครอบครัว 89.2%                                                           10.8 %

ในสำนักงานสรรหาฯ (เลขาธิการสรรหาฯ)

1ครอบครัว 81%                                                             19   %

ทราบดีว่าการอธิบายในเรื่องการเงินในเนื้อที่จำกัดนั้น คงยากที่จะอธิบายให้กระจ่าง   ทุกแง่ทุกมุม อย่างไรก็ดีคงจะให้ความเข้าใจแก่ท่านได้บ้าง

หากท่านมีความประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถสอบถามได้ที่ เลขาธิการสรรหามิชชันนารีไทย This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Last Updated on Saturday, 02 March 2013 09:27