Missions

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย


Designed by:

ประเทศบรูไน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 18 April 2011 06:56

ประเทศบรูไน

1.      จำนวนประชากรและจำนวน % คริสเตียน

-   ปัจจุบันประเทศบรูไนมีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 388,190[i] คน

-   ในจำนวนนี้มีคนนับถือศาสนาคริสต์อยู่ประมาณ 10% คาดการว่าในจำนวนนี้มีคริสเตียนอยู่ 97-98%  อีก 1-2 % เป็นคาธอลิค

-   มีอัตราการเพิ่มของประชากรประมาณ 2%[1] ต่อปี

2.      เป็นประเทศเปิดให้มิชชันนารีเข้าไปได้หรือเป็นประเทศCAN

ประเทศบรูไนจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ CAN หรือประเทศที่ปิดต่อการนับถือศาสนาคริสต์ อย่างไรก็ตามในประเทศนี้ยังคงมีคริสเตียนถึง 10%ของประชากรทั้งหมด

ด้านการเมือง

-   ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรในวันที่ 1 มกราคม 2527 (25 ปี)

-   ประเทศบรูไนมีกฎหมายที่ชัดเจนในเรื่องการปครอง ผู้นำประเทศทั้งประมุข นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและต้องเป็นชาวมุสลิมนิกายสุหนี่เท่านั้น

-   ไม่มีการเลือกตั้ง และบทบาททางการเมืองถูกจำกัด โดยผู้นำประเทศ

สุลต่านฮัจยี ฮาสซานาล โบลเกียห์ (Muda Hassanal Bolkiah, Sultan of Brunei) สุลต่านแห่งบรูไนพระชนมพรรษา 61 พรรษา มีทรัพย์สิน 22 พันล้านดอลลาร์ ขึ้นครองราชย์เป็นสุลต่านองค์ที่ 29 แห่งราชวงศ์บรูไนเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา ทรงรับมรดกตกทอดจากราชวงศ์ที่มีอายุยืนนานมา 600 ปี ทรงเป็นนายกรัฐมนตรี, รมว.กลาโหม, รมว.คลัง และผู้นำศาสนาด้วยพระองค์เอง ประเทศนี้มีน้ำมันและแหล่งแก๊สธรรมชาติ, สะสมเพชรนิลจินดาระดับเยี่ยม พระองค์ทรงเป็นนักกีฬาโปโลด้วย

อุปสรรคต่อการนับถือศาสนาคริสต์ในประเทศบรูไน ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการควบคุมของรัฐ

-   ออกกฎหมายสั่งห้ามการนำเข้าพระคัมภีร์และการจัดงานเฉลิมฉลองแบบคริสเตียนในทุกเทศกาล ไม่เว้นแม้แต่เทศกาลคริสตมาส

-   ไม่อนุญาติให้คริสเตียนประกาศ หรือชักชวนคนใดใดให้เปลี่ยนศาสนา

-   ไม่อนุญาติให้คริสเตียนจัดการชุมนุมสามัคคีธรรมอย่างเปิดเผย

-   ไม่อนุญาติให้สอนเรื่องราวหรือคำสอนใดใดเกี่ยวกับความเชื่อของศาสนาคริสต์

-   หากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไม่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากรัฐ สมาชิกขององค์กรจะต้องถูกจำคุก

-   ห้ามชาวมุสลิมแต่งงานกับคริสเตียนโดยเด็ดขาด

-   ใครก็ตามที่เปลี่ยนศาสนาจากอิสลามเป็นศาสนาอื่นจะไม่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมและถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างรุนแรง

-   ห้ามมีพระคัมภีร์ในครอบครอง

-   คาดว่ามีคริสเตียนอนุรักษ์นิยมอยู่ 0.6% ในปี 1996

อย่างไรก็ตามคริสเตียนในบรูไนยังคงสามารถสามัคคีธรรมกันในบ้านภายใต้การดูแลของตำรวจ คริสตจักรต่างๆในประเทศบรูไนรวมกันเพื่อเริ่มต้นที่จะเปิดโรงเรียนสำหรับคริสเตียนและผู้สนใจ เพื่อช่วยเหลือผู้เชื่อที่ถูกกีดกันจากสังคมและรัฐ

ด้านเศรษฐกิจ

-   ประชาชนที่เป็นชาวมุสลิมจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าคนที่นับถือศาสนาอื่น

-   มีค่าครองชีพสูงมาก แต่มีสวัสดิการอย่างดีเลิศแก่ประชาชน

-   มีแรงงานไม่เพียงพอต้องอาศัยแรงงานจากต่างประเทศเป็นหลัก

-   มีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ เปิดเสรีทางการค้า โดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศในอาเซียน

-   มีการขยายความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการทำอุตสาหกรรมขนาดเล็กและย่อม

-   กำลังพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์บริการการค้าและเป็นตลาดขนถ่ายสินค้าที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

3.      % ของคนนับถือศาสนาต่างๆ

ศาสนาอิสลาม                                                         67%

ศาสนาพุทธนิกายมหายาน                                         13%

ศาสนาคริสต์                                                            10%

ศาสนาฮินดู                                                                           5%

ความเชื่อพื้นเมืองและอื่นๆ รวมถึงผู้ไม่มีศาสนา              5%

ชาวบรูไนนับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ เนื่องจากวัฒนธรรมของชาวบรูไนมีรากฐานจากความเชื่อในศาสนาอิสลามมาตั้งแต่เริ่มแรก ทำให้ศาสนาอิสลามถูกยกขึ้นเป็นพิเศษกว่าศาสนาอื่นๆ

ไม่เพียงเท่านั้น ปัจจุบันนี้ยังมีรายงานจากหน่วยงาน Islamic Conversion และ New Muslim Guidance Unit ของศูนย์ดะวะฮ์อิสลาม (Islamic Dakwah Center) ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงศาสนา ประเทศบรูไน ประกาศว่า ประเทศบรูไนมีจำนวนผู้เข้ารับอิสลามเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระบวนการในการรับอิสลามง่ายดายมาก แค่เพียงกล่าวชาฮาดาฮ์ ปฏิญาณตนเป็นมุสลิมเท่านั้น จึงพบว่า เฉพาะ 4 เดือนแรกของปี 2007 มีผู้เปลี่ยนมารับอิสลามแล้วถึง 174 คน

ที่มา: Number of Muslim Converts in Brunei on Rise. Borneo Bulletin: Brunei. 19 June 2007.

4.      % ของชนเผ่าต่างๆ

คนในประเทศบรูไนประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ

มาเลย์                     66.3%

จีน                          11.2%

อินเดีย                     3.4%

อื่นๆ                        19.1%[ii]

ซึ่งประกอบด้วย ชนเผ่าพื้นเมือง ได้แก่ เผ่ามูรัด กือดายัน คูซัน อิบาน และดูดง ชนเผ่าเหล่านี้จะอาศัยอยู่บริเวณภายในของประเทศโดยฉพาะในเขตดูดง ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่เขตที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

5.      เลือกกลุ่มชนหนึ่งที่ข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึงดูว่านับถือศาสนาอะไร มีประชากรเท่าไร พูดภาษาอะไร

กลุ่มชนที่ข่าวประเสริฐเข้าถึงได้ยากในประเทศบรูไน คือกลุ่มชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ มีจำนวน ~67% ของประชากรทั้งประเทศ หรือ ~260,000 คน คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ มีภาษาอังกฤษเป็นภาษารอง

6.      ชื่อขององค์กรมิชชั่นที่ทำงานในประเทศบรูไน หรือชื่อมิชชันนารีไทย หรือมีคนจากประเทศบรูไนมาอยู่ในประเทศไทยประมาณสักเท่าใด

ศาสนาคริสต์เข้าสู่ประเทศบรูไนครั้งแรกในปี1848 จากการเริ่มต้นพันธกิจของคริสตจักร Borneo จากประเทศอังกฤษ ด้วยการส่งมิชชันนารีเข้ามาก่อตั้งโบสถ์และทำงานในประเทศบรูไนผ่านคำเชิญของ James Brooke ซึ่งแยกมาจาก Diocese of Lauan (ใกล้กับเกาะอังกฤษและBritish crown colony) ทำงานที่นี่ร่วมกับกลุ่มคริสเตียนที่มาจากอังกฤษ จากนั้นในปี1928 จึงมีมิชชันนารีจากออสเตรเลีย ได้แก่ Hudson Southwell, Frank Davidson และ Carey Tolley ร่วมทำพันธกิจ Evangelical ของโบสถ์Borneo ในรัฐสาราวัค [Sarawak]

ประเทศไทยเคยส่ง อ.โกศล สุนทร ไปทำงานกับกลุ่มคนไทยในประเทศบรูไน ก่อนที่ท่านกลับมารับใช้ต่อที่ประเทศไทย ปัจจุบัน จึงไม่มีมิชชันนารีไทยทำงานอยู่ในประเทศบรูไน

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่สถานทูตบรูไนประจำประเทศไทย พบว่ามีชาวบรูไนที่มารายงานตัวตามระเบียบ อาศัยอยู่ในประเทศไทย ประมาณ 10 ครอบครัว หรือประมาณไม่เกิน 100 คน

 

7.      หัวข้ออธิษฐาน

-  ขอพระเจ้าทรงเปิดตาเปิดใจผู้เชื่อในคริสตจักรไทยให้มีภาระใจถวายตัวเป็นมิชชันนารีเพื่อประกาศกับชาวมุสลิมในประเทศบรูไน

-  ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาให้แก่ผู้ประกาศที่ทรงเลือกสรรไว้ จากช่องทางที่พระเจ้าเปิดให้ในช่วงการขยายและปรังโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจของประเทศบรูไน เพื่อปูทางสำหรับการประกาศข่าวประเสริฐกับกลุ่มคนเชื้อสายต่างๆในบรูไน

-  ขอพระเจ้าทรงปกป้องผู้เชื่อกว่าสามหมื่นกว่าคนในประเทศบรูไนจากความอยุติธรรมทางสังคม การกีดกันทางการนับถือศาสนา และการต่อต้านทั้งจากรัฐและสังคมรอบข้าง

-  ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังกาย ใจ และจิตวิญญาณของผู้เชื่อและผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้ให้รับความรอด ให้มาถึงความรอด สามารถยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ และมีชีวิตที่เป็นแสงสว่างแก่คนรอบข้างต่อไป