Missions

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย


Designed by:

สาธารณรัฐประชาชนจีน PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 18 April 2011 06:50

ประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และมีประชากรมากที่สุดในโลกที่จำนวนกว่า 1.3 พันล้านคน หรือประมาณหนึ่งในห้าของประชากรโลก โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮั่น และมีขนาดเป็นอันดับ 3 ของโลก เป็นรองเพียงรัสเซียและ แคนาดา พื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร เมืองหลวงคือ กรุงปักกิ่งหรือเป่ยจิง มีประชากร ประมาณ 30 ล้านคน

จำนวนประชากรและจำนวนคริสเตียน... ในประเทศจีนมีประชากรจำนวนกว่า 1.3 พันล้านคน ซึ่งมีสถิติเกี่ยวกับจำนวนคริสเตียนหาได้ยาก แต่ประมาณกันว่ามีอยู่ในประเทศนี้ประมาณ 30-150 ล้านคน

การปกครองของประเทศจีนเป็นแบบระบบคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ได้เปิดให้มิชชั่นนารีเข้าไปประกาศข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับด้านศาสนา ศาสนาดั้งเดิมของจีนมาจากโครงสร้างความเชื่อที่ซ้อนกันคือ ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และปรัชญาศาสนาขงจื้อ ปัจจุบันความเชื่อเหล่านี้ผสมผสานกันเข้ากับความเชื่อแบบท้องถิ่น ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องลึกลับ การนับถือผี และไสยศาสต

ศาสนาในจีน

ประชากรจีนมีทั้งสิ้น 56 ชนเผ่า ประมาณ 1,300 ล้านคน ประมาณ 50 % เป็นกลุ่มชนที่ไม่มีศาสนา (ประมาณ 625 ล้านคน) อีก 50% ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา 105 ล้านคน โดยนับถือนิกายเถรวาท นอกนั้นนับถือนิกายมหายานและวัชระญานโดยนับถือปนไปกับลัทธิขงจื้อและเต๋า มีนับถือศาสนาอิสลาม 25 ล้านกว่าคน นับถือศาสนาคริสต์ 91 ล้านคน นับถือบรรพบุรุษ 54 ล้านคน

ชนเผ่าชาวจีน

ประชากรและชนเผ่า ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนคือ ชนเผ่าฮั่น 92%ของประชากรทั้งหมด อื่นๆอีก 55 ชนเผ่า 8% ของประชากรทั้งหมด เช่น เผ่าจ้วง.... 16 ล้านคน เผ่าแมนจู ......10 ล้านคน เผ่าฮุ่ย(มุสลิม)....9 ล้านคน เผ่าม้ง...... 8 ล้านคน เผ่าอี๋...........7 ล้านคน มองโกล........5 ล้านคน ธิเบต............ 5ล้านคน

ชาวหุย เป็นมุสลิมกลุ่มหนึ่งในประเทศจีน มีประชากร 9.82 ล้านคน มีประชากรเพียงหนึ่งในสามของประชากรทั้งหมดในเขตปกครองตนเองหุยหนิงเซี่ย ชาวหุยก็คือชาวจีนฮั่นที่นับถือศาสนาอิสลาม ชาวหุยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ทุรกันดารทางตอนใต้ของเขตปกครองตนเอง ถึงแม้ว่าชาวหุยจะเป็นมุสลิม นับถืออิสลาม แต่ในปัจจุบันการแยกความแตกต่างของชาวหุยกับชาวจีนฮั่นโดยใช้ศาสนาค่อนข้างจะยากอยู่ ชาวหุยที่เป็นผู้ชายจะสวมหมวกสีขาว ส่วนผู้หญิงชาวหุยบางคนในปัจจุบันยังคงใส่ม่านบังหน้า กลุ่มชนที่อดทนและกล้าหาญอย่างยิ่ง บรรพบุรุษของพวกเขาฟันฝ่าภยันตรายข้ามน้ำข้ามทะเลจากคาบสมุทรอารเบียและแผ่นดินเปอร์เซียมาค้าขายยังจักรวรรดิจีน เมื่อพวกเขาตั้งรกรากสืบลูกหลานในประเทศจีนแล้ว ศิลปะวัฒนธรรมของจีนอย่างหนึ่งที่ชาวหุยนิยมชมชอบเป็นพิเศษคือ ศิลปะการป้องกันตัว

Last Updated on Monday, 18 April 2011 06:54