Missions

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย


Designed by:

ประเทศอินโดนีเซีย PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 18 April 2011 06:46

ประเทศอินโดนีเซีย

1 จำนวนประชากร

ประชากร

อินโดนีเซียมีประชากรประมาณ 234 ล้านคน (พ.ศ. 2549) ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรนีเชียน และนับถือศาสนาอิสลาม

2. เปอร์เซนต์ของชนเผ่าต่างๆ

เชื้อชาติ
ชาวชวา 41.7% ชาวซุนดา 15.4% ชาวมาเลย์ 3.4% ชาวมาดูรีส 3.3% ชาวบาตัก 3% ชาวมินังกะเบา 2.7% ชาวเบตาวี 2.5% ชาวบูกิน 2.5% ชาวบันเทน 2.1% ชาวบันจารี 1.7% ชาวบาหลี 1.5% ชาวซาซะก์ 1.3% ชาวมากัสซาร์ 1% ชาวเชรีบอน 0.9% ชาวจีน 0.9% อื่นๆ 16.1%

อินโดนีเซียมีชนกลุ่มน้อยเผ่าต่าง ๆ กว่า 500 เผ่า จึงมีความหลากหลายด้านภาษา วิถีชีวิต การแต่งกาย วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีความสามัคคีกันในระหว่างชนเผ่าต่าง ๆ ให้อยู่รวมกันอย่างสันติบนพื้นฐานหลักการ บินกินา ตุงกัล อิกา หรือ Unity in Diversity หรือความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย

ภาษา

ชาวอินโดนีเซียมีภาษาที่ใช้เป็นทางการมีรากฐานมาจากภาษามลายู เรียกว่า

ภาษาบาฮาซาอินโดนิเซีย

เมืองใหญ่ที่สำคัญๆ

§       เมืองสุราบายา    (Surabaya)
เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ประชากร 2.5 ล้านคน

§       เมืองบันดุง         (Bandung)
เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 อยู่ห่างจากกรุงจาการ์ต้า ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 200 กิโลเมตร ประชากร 2.3 ล้านคน

§       เมืองเมดาน        (Medan)
อยู่บนเกาะสุมาตราตอนเหนือ เป็นเมืองที่อยู่ในกรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เป็นศูนย์กลางการค้าและท่าเรือสินค้า ประชากร 2 ล้านคน

§       เกาะชวา ปัจจุบันคือประเทศอินโดนีเซีย และเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง จาการ์ตา เป็นเกาะที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและมีประชากรมากกว่าทวีปออสเตรเลียและแอนตาร์กติกา มีเนื้อที่ 132,000 ตารางกิโลเมตรประชากร 127 ล้านคน และมีความหนาแน่นประชากร 864 คนต่อกม.

§       ซูลาเวซี หรือ สุลาเวสี (Sulawesi) (เดิมมักจะคุ้นเคยกับชื่อ เซเลบีส (Celebes) ซึ่งเป็นภาษาโปรตุเกส) เป็นหนึ่งในเกาะซุนดาใหญ่ 4 เกาะของประเทศอินโดนีเซีย

§       นิวกินี (New Guinea) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศออสเตรเลีย เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก ซึ่งถูกแบ่งแยกออกจากแผ่นดินใหญ่ออสเตรเลีย เมื่อบริเวณที่ที่ปัจจุบันคือช่องแคบทอร์เรส (Torres Strait) จมลงในช่วง 5000 ปีก่อนคริสตกาล โดยพื้นที่ส่วนตะวันตกของตัวเกาะเป็นดินแดนจังหวัดปาปัวและจังหวัดปาปัวตะวันตก (อดีตอีเรียนจายาตะวันตก) ของประเทศอินโดนีเซีย ส่วนพื้นที่ทางตะวันออกมีฐานะเป็นแผ่นดินใหญ่ของรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี

ด้วยความสูง 4,884 เมตร ยอดเขาปุนจักจายา (Puncak Jaya) ซึ่งบางครั้งเรียกว่ายอดเขาคาร์สเทนซ์ (Carstensz) ทำให้เกาะนิวกินีได้รับการจัดให้เป็นพื้นแผ่นดินขนาดใหญ่ที่สูงเป็นอันดับที่ 4ของโลก

§       เกาะนูซาเปอนีดาเป็นเกาะที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะบาหลี ชาวเกาะนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพประมง และเลี้ยงสาหร่ายทะเล ในอดีต เคยเป็นที่จองจำนักโทษของอาณาจักรคลุงคุงในบาหลี ชาวบาหลีเชื่อว่าเกาะนี้เป็นดินแดนแห่งเวทมนตร์และเป็นที่อยู่ของพ่อมดในตำนาน เจอโร เกอเด เมอจาลิง

§       เกาะบอร์เนียว (Borneo) เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากเกาะกรีนแลนด์ (อันดับ 1) และเกาะนิวกินี (อันดับ 2) ดินแดนทางตะวันตกของเกาะบอร์เนียวได้แก่ คาบสมุทรมลายูและเกาะสุมาตรา ทางใต้ได้แก่ เกาะชวา ทางตะวันออกได้แก่ เกาะซูลาเวซีและหมู่เกาะโมลุกกะ ส่วนทางตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ หมู่เกาะฟิลิปปินส์
จุดสูงที่สุดของเกาะบอร์เนียว คือภูเขากีนาบาลูในรัฐซาบาห์ มีความสูง 4,101 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

§       บาตัม (Batam) เป็นเกาะและเป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดหมู่เกาะรีเยา ของประเทศอินโดนีเซีย เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะพื้นที่เขตการค้าเสรีของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจซิโจรี (SIJORI Growth Triangle) อยู่ห่างจากชายฝั่งทางใต้ของสิงคโปร์ 20 กิโลเมตร เกาะนี้มีขนาด 715 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 791,605 คน (พ.ศ. 2551)

ภาษาทางการบนเกาะนี้คือ ภาษาอินโดนีเซีย แต่เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีน จึงมีการใช้ภาษาจีนหลายถิ่น เช่น แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน และภาษาจีนกลางด้วย

§       บาตัมอยู่ทางตะวันออกของคาริมุน (Karimun) และเกาะบูลัน (Bulan Island) ทางตะวันตกของบินตัน (Bintan) ทางเหนือของเรมปัง (Rempang) และทางใต้ของสิงคโปร์ โดยมีช่องแคบรีเยา (Riau Strait หรือ Selat Riau) แยกระหว่างบาตัม และบินตัน

ชุมชนหลักบนเกาะบาตัมได้แก่ เซกูปัง, โจโดห์, นาโกยา, สุไงปานาส, บาตัมเซ็นเตอร์, บาตูอัมปาร์ และเบงกอง

 

§       หมู่เกาะโมลุกกะ หรือ มาลูกู (Maluku Islands) เป็นหมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซีย และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเกาะมาเลย์ ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียน ทางด้านตะวันออกของเกาะซูลาเวซี (เซเลบีส) ทางด้านตะวันตกของเกาะนิวกินี และทางเหนือของติมอร์ ในอดีตนั้น ชาวจีนและชาวยุโรปเรียกหมู่เกาะนี้ว่า หมู่เกาะเครื่องเทศ (Spice Islands)

3. เปอร์เซนต์ของคนที่นับถือศาสนาต่างๆ

ศาสนา

อินโดนีเซียมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ โดย ศาสนาอิสลาม 87% ศาสนาคริสต์ 9.5% ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู1.8% ศาสนาพุทธ 1.3%

4. เป็นประเทศเปิดให้มิชชันนารีเข้าไปได้แต่ต้องไม่ใช่ในฐานะมิชชั่นนารี

เป็นประเทศที่ปิดในการเป็นมิชชั่นนารีไม่อนุญาตให้เข้าไปประกาศได้ แต่ก็เปิดถ้าผู้ประกาศจะเข้าไปในฐานะของครูหรือผู้สอนหนังสือ หรืออาชีพควบคู่กันไป

อินโดนีเซียจึงเป็นประเทศที่เปิดแต่ก็ไม่เปิดยังมีการจำกัดในการประกาศอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นประชากรเองที่เหนียวแน่นในการนับถือศาสนาอิสลาม

5 กลุ่มชนที่ข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึงส่วนมากจะเป็นชนเผ่าต่างๆที่อยู่ตามเกะที่มากมายในอินโดนีเซีย ดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะไม่มีศาสนาแต่จะนับถือผี ตามบรรพบุรุษ

6 ชื่อขององค์กรมิชชันที่ทำงานในประเทศนั้น

ชื่อ องค์กรที่ทำงานอยู่      IFES. (International fellowsip of evangelical students Christian Solidarity Worldwide  (CSW) World Vision, Food For the Hungry, AMG.

Partner International

ถึงแม้ว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก แต่ที่นั่นยังคงมีคริสเตียนในแถบ ตะวันออกของอินโดนีเซียซึ่งมีมากกว่าแถบอื่นๆของประเทศ ซึ่งวัฒนธรรมเองเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขาหันหนีจากพระเจ้า ผู้นำนักเรียนที่นั่นได้มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ส่งผลต่อมหาวิทยาลัยและสังคมต่อไปในอนาคตข้างหน้า
เมื่อเราคิดถึงประเทศอินโดนีเซีย ขอเราอธิษฐานถึงการที่พระเจ้าจะเข้าถึงที่นั่นและความเมตตาของพระองค์ต่อชนชาติทั้งประเทศ เหตุการวางระเบิดเมื่อเร็วนี้ที่เมืองหลวงจาร์กาตาร์ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศ ขอเราที่จะอธิษฐานถึงคริสตจักรที่นั่นที่คนของพระเจ้าจะแสดงความรักต่อคนอื่นและสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนของพระเจ้าและคนรอบๆตัวพวกเขา