Missions

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย


Designed by:

ขาด PDF Print E-mail

ประเทศชาด (Chad)

สภาพทางภูมิศาสตร์

พื้นที่ทั้งหมด 1,284,000 ตารางกิโลเมตร ทางตอนเหนือเป็นทะเลทราย ในตอนกลางจะเป็นทุ่งหญ้าแห้ง และ พุ่มไม้หนาทางตอนใต้ อยู่ห่างจากทะเลประมาณ 1,000 กิโลเมตร

จำนวนประชากร         อัตราการเติบโต                ความหนาแน่นประชากร

ปี 2000 7,650,982 คน +2.67%                        6 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร

ปี 2010 9,887,331 คน +2.58%                        8 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร

ปี 2025 13,908,122 คน +2.08% 11 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง: เอ็นจาเมนา (N’djamena) จำนวนประชากร 650,000 คน, ประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองทั้งหมดประมาณ 21%

พลเมือง

แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มซูดานิค, กลุ่มชาด และ กลุ่มซาฮาราน

กลุ่มซูดานิค 45% มีมากกว่า 100 เผ่า อาศัยอยู่ทางใต้ และ ทางตะวันตกเฉียงใต้

กลุ่มซาฮาราน 13.3% มีประมาณ 9 เผ่า อาศัยอยู่ทางเหนือ

กลุ่มอาหรับ 11.3% มีมากกว่า 11 เผ่า

กลุ่ม Ouaddai-Fur 11% มีมากกว่า 18 เผ่าอาศัยอยู่ทางตะวันออก

กลุ่ม Guera-Naba 10% มีมากกว่า 22 เผ่าอาศัยอยู่ทางตอนกลางของประเทศ

กลุ่ม Chari-Bagirmi 5.9% มี 22 เผ่า

กลุ่มอื่นๆ 2.5%

ประชากรสามารถอ่านออก-เขียนได้ 10% (ภาษาฝรั่งเศษ 8% และ ภาษาอาราบิค 2%) นับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระดับประชากรที่อ่านออกเขียนได้ต่ำที่สุดประเทศหนึ่งในโลก

ภาษาราชการ คือ ภาษาฝรั่งเศส (French ใช้พูดเฉพาะในระดับผู้มีการศึกษา) ภาษาอารบิค (ใช้กันมากถึง 60% ของจำนวนประชากร) และมีภาษาท้องถิ่นอื่นๆ 127 ภาษาที่มีตัวอักษร

เศรษฐกิจ

เป็นระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ ฝนแล้ง แห้งแล้งรุนแรง ห่างไกลจากทะเล - มีภัยสงครามกลางเมืองในอดีตและระบบถนนพื้นฐานเป็นตัวขัดขวางความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติมีน้อยมาก แต่เพียงพอสำหรับปศุสัตว์ มีแหล่งน้ำมันใกล้ทะเลสาบชาดและในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะสามารถนำความเจริญมาให้ได้หากได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำมันที่ชาญฉลาด HDI (Human Development Index: ดัชนีการพัฒนาคน) = 0.393; เป็นลำดับที่ 162 จาก 174 หนี้สาธารณะ 57% ของ GNP รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 160 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ เดือนละประมาณ 4,800 บาท (0.7% ของสหรัฐอเมริกา)

การเมืองการปกครอง

ประเทศนี้ได้รับอิสรภาพจากฝรั่งเศสในปี1960 โดยผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองจนกระทั่งถึงปี1978 คือกลุ่มคนทางใต้ที่ไม่ได้เป็นมุสลิม แต่ในปี 1979 กลุ่มมุสลิมทางตอนเหนือได้ต่อสู้เพื่อชิงอำนาจ โดยมีการคัดค้านและแทรกแซงจากประเทศลิเบีย ฝรั่งเศส และ ประเทศอื่นๆ มีการสืบทอดของรัฐบาลทหารร่วมกับกลุ่มกองกำลังในพื้นที่ โดยรัฐบาลที่ถูกควบคุมโดย Zaghawa ได้ปกครองประเทศแบบประชาธิปไตยแต่เพียงคำพูดเท่านั้น

ศาสนา

มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าทุกคนมีอิสระที่จะนับถือศาสนา แต่รัฐบาลนั้นได้โอนเอียงไปทางด้านศาสนาอิสลาม คนมุสลิมได้กลายมาเป็นผู้มีอำนาจในหน่วยงานของรัฐบาล ทางด้านการค้า และทางด้านการทหาร โดยที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ

ศาสนา % จำนวนประชากร จำนวนผู้นับถือ อัตราการเติบโต

มุสลิม 55.00% 4,208,040 +3.8%

คริสต์ 27.78% 2,125,443 +1.7%

ความเชื่อดั้งเดิม 16.00% 1,224,157 +0.3%

บาไฮ 1.05% 80,335 +8.4%

ไม่มีศาสนา/อื่นๆ 0.17% 13,000 +2.7%

ศาสนาคริสต์ จำนวนนิกาย สัดส่วน% จำนวน อัตราการเติบโต

โปรเตสแตนท์ 12 12.92 988,000 +4.1%

อิสระ 25 2.04 156,000 +2.9%

คาทอลิค 1 6.56 502,000 +3.0%

Marginal 1 0.03 2,000 +6.5%

ไม่สังกัดนิกาย 6.23 477,000 n.a.

การส่งมิชชันนารีจากประเทศชาดออกไปประกาศ

มีมิชชันนารีจำนวน 92 คน ใน 8 องค์กร สู่ 6 ประเทศ: ชาวชาด 85 คน

การส่งมิชชันนารีเข้าสู่ประเทศชาด

มีมิชชันนารีจำนวน 295 คน ใน 37 องค์กร จาก 23 ประเทศ: จากประเทศอเมริกัน 77 คน, ประเทศเยอรมัน 39 คน, ประเทศอังกฤษ 35 คน, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 30 คน, ประเทศฝรั่งเศส 23 คน

การตอบรับคำอธิษฐาน

1. สรรเสริญพระเจ้าสำหรับความต่อเนื่องในการมีอิสระในการนับถือศาสนาและสำหรับการต้อนรับที่ได้มอบให้กับมิชชั่นนารีผู้เข้าไปเผยแพร่ศาสนา

2. การเติบโตของคริสตจักรที่เคยเชื่องช้ากลับกลายเป็นขยายตัวอย่างรวดเร็วในทศตวรรษ 1990 การเข้าร่วมชุมนุมอย่างมากมายของคริสตจักรต่างๆในประเทศชาดสำหรับกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ ด้วยนิมิตที่จะแตะต้องทุกๆตำบลของประเทศชาด ในทุกๆปีจะมีผู้เชื่อนับเป็นพันๆคนมารวมตัวกันเคลื่อนไหวเพื่อการประกาศ

3. การเริ่มต้นตอบสนองที่ชัดเจนจากชาวมุสลิมกับกลุ่มผู้เชื่อที่เคยเป็นมุสลิมที่ได้ปรากฏขึ้น

การท้าทายสำหรับผู้อธิษฐาน

1. อธิษฐานเผื่อสำหรับรัฐบาลที่เป็นกลาง ซื่อสัตย์และเป็นตัวแทนที่แท้จริงของผู้คนทั้งทางภาคเหนือและภาคใต้, มุสลิมและคริสเตียนและกลุ่มคนเชื้อชาติต่างๆซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งสันติภาพพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตามมาและการยกระดับทางสังคมของหนึ่งในประเทศที่ยากจนและไม่รู้หนังสือมากที่สุดในโลก

2. อธิษฐานเผื่อสำหรับเสรีภาพในการนับถือศาสนาที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง แต่ได้ถูกคุกคามโดยการบังคับทางสังคม ประชากรเกือบเท่าๆกันที่ถูกแบ่งแยกระหว่างอำนาจทางการเมืองของชาวมุสลิมทางเหนือและการเพิ่มขึ้นของชาวคริสเตียนและผู้นับถือศาสนาอื่นๆทางตอนใต้ วัฒนธรรมของพวกเขาแตกต่างกันมากและประวัติศาสตร์ที่ว่าผู้คนทางเหนือได้กดขี่ข่มเหงผู้คนที่อยู่ทางใต้ ถึงแม้ว่าการศึกษาส่วนใหญ่ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสแต่ผู้คนจำนวนมากในภาคเหนืออ่านได้แต่ภาษาอาหรับเท่านั้น อธิษฐานเผื่อทั้งความต่อเนื่องในเสรีภาพของการนับถือศาสนาทั่วประเทศและสันติภาพระหว่างชุมชนต่างๆที่มีศาสนาและชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน

3. ผู้นับถือศาสนาอิสลามได้คุมอำนาจต่างๆมาเป็นเวลาสองทศวรรษ ชาวมุสลิมตอนนี้ควบคุมอำนาจทั้งหมด – รัฐบาล, การค้า และการทหาร ผู้เผยแพร่ศาสนามุสลิมได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย, มัสยิดที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่ไม่ใช่ของชาวมุสลิมและมีการรวบรวมเงินจำนวนมากที่ใช้ในการสร้างมหาวิทยาลัยมุสลิมสองแห่ง ชาวคริสเตียนกลับขาดแคลนสิ่งต่างๆที่จะยืนหยัดต่อการคุกคามดังกล่าว และ การขาดการฝึกฝนสำหรับวิธีการเป็นพยานที่ดีสำหรับชาวมุสลิม

a) เอาชนะอุปสรรคต่างๆของอารมณ์ วัฒนธรรม และ กำแพงประวัติศาสตร์ในอดีตสำหรับของการเป็นพยานของชาวใต้แก่คนมุสลิม

b) นิกายต่างๆที่มีนิมิตสำหรับการประกาศแก่คนมุสลิม อธิษฐานเผื่อสำหรับ Chadian Brethren และ EET มิชชันนารี ที่กำลังพยายามที่จะก่อตั้งคริสตจักรในเขตพื้นที่มุสลิม At Ba Illi เป็นวิทยาลัยสำหรับการฝึกอบรมมิชชั่นนารี (EET / MEU - AIM) สำหรับแรงงานจากต่างวัฒนธรรม CERFEM เป็น ศูนย์วิจัยและศูนย์ทรัพยากรของประเทศชาดที่มุ่งเน้นคริสตจักรในที่ๆไม่สามารถเข้าถึง

4. อธิษฐานเผื่อสำหรับคริสตจักรเจริญ ในการเติบโตและการชุมนุมที่เป็นเป้าหมายการอธิษฐานที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

a) การแปลพระคัมภีร์และโครงการสอนหนังสือ อธิษฐานเผื่อสำหรับการเติบโตที่รวดเร็วและผู้เชื่อชาวชาดที่จะมาร่วมในพันธกิจเหล่านี้ คริสเตียนหลายคนไม่สามารถอ่านออกเขียนได้และไม่มีพระคัมภีร์ในภาษาของพวกเขา โครงการ NT กำลังทำงานใน 28 ภาษา แต่ยังมีอีก 68 ภาษาที่ยังต้องสำรวจหรือจัดการ อธิษฐานเผื่อสำหรับพันธกิจ SIL ที่มีผู้ร่วมงานจำนวนมากถึง 50 คน และ สังคมการเรียนรู้พระคัมภีร์สำหรับงานที่นอกเหนือไปจากนี้

b) ความเชื่อเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์, การดำเนินชีวิตแบบสองศาสนา และพวกที่ยึดถือกฎหมายที่จิตใจคับแคบซึ่งมีส่วนทำให้คริสตจักรหลายๆที่ไม่เติบโต อธิษฐานเผื่อสำหรับปลดปล่อยจากการพันธนาการและข้อผูกมัดต่างๆ โดยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานอย่างลึกซึ้งในคริสตจักรทุกที่

c) อธิษฐานเผื่อสำหรับการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างผู้เชื่อทุกคนได้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น เกือบทุกนิกายของโปรเตสแตนต์และคริสตจักรอิสระเป็นคริตสจักรเพื่อการประกาศแบบ Evangelical โดยส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกของสองเครือข่ายหลัก คือ Entente des Eglises et Missions au Tchad และ Pentecostal Alliance อธิษฐานเผื่อสำหรับการเติบโตในการติดตามและเชื่อฟังหลักการในพระคัมภีร์ที่แข็งแกร่งระหว่างกลุ่มทั้งสองกลุ่มนี้

d) อธิษฐานเผื่อสำหรับกิจกรรมและโครงการประจำปีสำหรับศาสนาคริสต์ของชาวชาดที่ได้ถูกใช้โดยพระเจ้าสำหรับการขับเคลื่อนและการให้การฝึกอบรมขั้นพื้นฐานให้กับผู้เชื่อหลายพันคน และการส่งทีมจากหลายร้อยทีมของเครือข่าย Entente ออกไปประกาศตั้งแต่ปี 1993 อธิษฐานเผื่อสำหรับนิมิตในการเข้าถึงทุกๆหมู่บ้านในประเทศชาด ความท้าทายที่แท้จริงสำหรับการเข้าถึงหมู่บ้านมุสลิมในตอนกลางและทางตอนเหนือและการติดตามที่เกิดผลเพื่อให้เกิดการจัดตั้งคริสตจักรขึ้นได้ที่นั่น อธิษฐานเผื่อสำหรับการขาดบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและการขาดการสนับสนุนในการจัดส่งบุคคลากรและสิ่งต่างๆซึ่งทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันนี้ อธิษฐานเผื่อสำหรับภัยคุกคามและความรุนแรงโดยชาวมุสลิมที่เพิ่มขึ้นในบางพื้นที่อธิษฐานเผื่อสำหรับการป้องกัน ความกล้าหาญ และ สติปัญญาสำหรับผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

5. การฝึกอบรมของผู้นำเป็นความท้าทายที่สำคัญ -- การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ, คริสตจักรที่ไม่เกิดผล ความไม่มีเสถียรภาคในภูมิภาค, สงครามและการขาดแคลนเงินทอง เป็นอุปสรรคขัดขวางการฝึกอบรมของบรรดาผู้นำคริสตจักรและ ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ อธิษฐานเผื่อ โรงเรียนมัธยมทางศาสนศาสตร์ Shalom ในเมือง N'Djamena (ซึ่งอยู่ในคริสตจักรเครือข่าย Entente), โรงเรียนสอนพระคัมภีร์เกี่ยวกับอัครสาวก ESDRAS และ สถาบันพระคัมภีร์ COG อธิษฐานเผื่อสำหรับโรงเรียนพระคัมภีร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในตอนใต้ อธิษฐานเผื่อสำหรับผู้นำคริสตจักรรุ่นใหม่ที่จะเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐานสำหรับหลักสูตร การฟื้นฟูสำหรับทุกคนที่อยู่ในพันธกิจ

6. การประกาศที่น้อยนิด มีคนที่ยังไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐในประเทศชาดมากกว่าประเทศอื่น ๆ ในแอฟริกาทั้งหมด นับตั้งแต่ปี 1985 ผลกระทบต่อเนื่องของการค้นคว้าวิจัยในส่วนของประชาชนและภาษาของพวกเขาได้เพิ่มขึ้นผ่าน EET / AIM / TEAM, YWAM, IMB - SBC, CERFEM, SIL และ กลุ่มอื่น ๆ ความท้าทายที่สำคัญในเรื่องของกลุ่มคนต่างๆ

a) ชาวซาฮารานเป็นคนที่โดดเด่นในทางการเมือง แต่อาศัยอยู่ในทะเลทรายทางภาคเหนือ, เทือกเขา Tibesti และชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบชาด ความพยายามในการบุกเบิกของกลุ่ม TEAM เป็นเพียงในระยะเริ่มต้น มีชาวคริสต์เพียงจำนวนน้อยนิดเป็นที่รู้จัก

b) กลุ่มนาบาเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ยังไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐ กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในชาดและอาศัยอยู่ระหว่าง เทือกเขา N'Djamena และ Guera

c) กลุ่มที่อาศัยบนเทือกเขา Guera เป็นถิ่นที่อยู่ของ 19 กลุ่มเล็ก ๆ ที่เพียง 6 มีคริสตจักร -- ส่วนที่เหลือได้เปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาอิสลามอย่างรวดเร็วและ กลุ่มคริสตจักร Brethren เป็นกลุ่มนิกายหลักในบริเวณนี้ การประกาศข่าวประเสริฐและการแปลพระคัมภีร์สำหรับคนเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญเร่งด่วน

d) กลุ่มชาว Ouaddai เป็นมุสลิมและอาศัยอยู่ในเขตภาคตะวันออก ของ Biltine, Ouaddai และ Salamat ซึ่งเป็นเขตชายแดนกับประเทศซูดาน พวกเขาเป็นความท้าทายที่สำคัญความหลากหลายของภาษา, สภาพความเป็นอยู่อันแร้นแค้น, การขาดเส้นทางสำหรับสัญจร มันเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการประกาศข่าวประเสริฐที่น้อยที่สุดของทวีปแอฟริกา กลุ่มชาวฝรั่งเศส-สวิส SUM, WEC และ AP เป็นผู้บุกเบิกพื้นที่นี้ แต่ได้เฉพาะในกลุ่ม Maba และ Massalit ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีการทำงานสองกลุ่มเล็ก ๆ ของผู้เชื่อที่เดิมเป็นชาวมุสลิม คนส่วนใหญ่ทั้ง 19 กลุ่มยังคง ไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐเลย แต่ Runga (SUM), Assangori, Tama และชาวอาหรับกลุ่ม Shuwa (WEC)ได้ถูกกำหนดไว้เป็นเป้าหมายสำหรับการเริ่มต้น

e) กลุ่ม Chari – Bagirmi กลุ่มชาว Barma ถูกบุกเบิกโดย WEC, กลุ่มคริสตจักรนิกาย Lutheran Brethren และ AIM แต่มีเพียงคริสเตียน 5 กลุ่มที่เป็นที่รู้จักกัน ไปทางทิศตะวันออก เลียบแม่น้ำ Chari มีกลุ่มคนที่คละกันอยู่หลายกลุ่มอาศัยอยู่ ซึ่งมีบางส่วนที่ได้รับการบุกเบิกโดย EET - AIM แต่ยังคงมีงานอีกมากที่จำเป็นต้องดำเนินการ

f) ชาวอาหรับ – บางกลุ่มอาศัยอยู่ในเมืองแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเร่ร่อน ภาษาของพวกเขาเป็นภาษาหลักในการสื่อสารของประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ จะประกาศข่าวประเสริฐให้กับพวกเขา แต่ไม่มีการจัดตั้งผู้ที่เป็นคำพยานสำหรับพวกเขาเป็นการถาวร

g) ผู้เร่ร่อนชาว Mbororo Fulbe ได้เริ่มจะตอบสนองต่อข่าวประเสริฐในภาคใต้ แต่มีความต้องการอื่น ๆ อีกมากมายที่จะต้องดำเนินการ

h) กลุ่มชาว N'Djamena, เป็นเมืองเพียงเมืองเดียวในประเทศนี้ เป็นกลายเป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามอย่างรวดเร็ว มีมัสยิดจำนวนมาก แต่มีคริสตจักรเพียงประมาณ 100 คริสตจักร มีเพียงสองที่เท่านั้นที่มีภาคภาษาอาหรับ – ซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้ในเมือง คริสเตียนทางตอนใต้จำนวนมากมาร่วมกันนมัสการในคริสตจักรเหล่านี้ แต่พวกเขาทำให้สร้างความประทับใจเพียงเล็กน้อยต่อชาวมุสลิมส่วนใหญ่ กลุ่มคริสตจักร SUM จากประเทศฝรั่งเศส ได้ทำงานประกาศกับเด็กที่อยู่ตามถนน อธิษฐานเผื่อมิชชันนารีที่ทำงานใน N'Djamena และการทรงเรียกสำหรับผู้อื่น

7. พันธกิจสำหรับวัยรุ่น มีเพียงเฉพาะคริสตจักรในเมืองใหญ่ที่มีพันธกิจสำหรับวัยรุ่น โดยเฉพาะ นักเรียนคริสธรรมจำนวนมากได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ Union des Jeunes Chrétiens (IFES). กลุ่มคริสตจักร CCCI, SU, UBF (เกาหลี) และ กลุ่มผู้ประกาศข่าวประเสริฐอิสระก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับพันธกิจสำหรับวัยรุ่นและนักเรียนด้วยเช่นกัน สิ่งสำคัญที่เป็นที่ต้องการในตอนนี้คือ หนังสือและเอกสารต่างๆเกี่ยวกับคริสเตียนที่เหมาะสม นักเรียน และครูผู้ฝึกสอนของผู้นำ มีผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาชาวชาด 4 คนได้รับใช้ในพื้นที่อื่น ๆ กับ กลุ่มคริสตจักร IFES

8. งานของมิชชันนารีที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องแม้จะมี การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ก่อให้เกิดปัญหาในสามทศวรรษที่ผ่านมา ภารกิจหลักคือการทำงานร่วมกันภายใต้ คริสตจักร EET ในองค์กรที่เรียกว่า COCOAM สมาชิกปัจจุบันในหน่วยงานมิชชั่นต่างๆ: TEAM (32), WEC (22), French SUM / AP / Vision Afrique (21), AIM (15), MEDAF (1) หน่วยงานมิชชั่นอื่น ๆ รวมถึง SIL (50), MAF (13, 2 ระดับขั้น), EMET (10) และ IMB - SBC (7) ความจำเป็นที่ต้องใช้บุคลากรจำนวนมากขึ้นเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัด แต่ให้อธิษฐานเผื่อสำหรับผู้ที่มีจิตวิญญาณสำหรับการบุกเบิกและความอดทนเพื่อการเรียนรู้ภาษาที่ต้องใช้เวลาเป็นปีๆ, สิ่งจำเป็นต่างๆที่ต้องให้กับผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐ และสำหรับการพัฒนาคริสตจักร อธิษฐานเผื่อสำหรับความปลอดภัยและสิ่งจำเป็นที่ต้องจัดเตรียมในแต่ละวัน อธิษฐานเผื่อสำหรับมิชชันนารีชาวชาดจำนวนน้อย แต่มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นที่จะมี ส่วนร่วมบุกเบิกในการสร้างคริสตจักรและการแปลพระคัมภีร์

9. พันธกิจเกี่ยวกับสื่อต่างๆของคริสเตียน

a) ภาพยนตร์เรื่องเกี่ยวกับพระเยซูได้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษาอาหรับซึ่งยังมีในภาษา Fulfulde (Fulbe), ภาษาคานูรีและ Sango โดยประมาณ 30% ของประชากรได้เห็น ภาพยนตร์เรื่อง ดังกล่าว โดยในภาษาอาหรับของประเทศชาดได้รับการตอบรับอย่างดีและในภาษาอื่น ๆ กว่า 37 ของชาวชาดได้ดำเนินการจัดเตรียมอยู่ในปัจจุบัน

b) GRN ได้จัดทำข้อความพระกิตติคุณใน 298 ภาษาและภาษาถิ่นและมากกว่าอีก 30 ถาษาได้ถูกบันทึกไว้ในปี 1999