Missions

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย

คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทย


Designed by:

ความเคลื่อนไหวพันธกิจโลก PDF Print E-mail

ความเคลื่อนไหวพันธกิจโลก

·     คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทยจัดรณรงค์พันธกิจโลกทั่วไทย 8 พย.-3 ธค. 2011 ที่พิษณุโลก เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย ขอนแก่น บุรีรัมย์ ชลบุรี ประจวบฯ พังงา ตรัง ยะลา และนนทบุรีเดิมทีมีแผนการจะจัดที่กรุงเทพฯ 3 แห่ง กับ ลพบุรีและนครสวรรค์ด้วย แต่เพราะน้ำท่วมจึงจัดไม่ได้

·     เลขาธิการสรรหามิชชันนารีไทย เทศนาคริสตมาส-ปีใหม่ ให้กับชนเผ่าปะกากะญอ ที่ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 25 ธค. 2011

·     เลขาธิการสรรหามิชชันนารีไทยเทศนาพันธกิจโลก ในการประชุมใหญ่ คริสตจักรสัมพันธ์ภาคละว้าที่ คริสตจักรสัมพันธ์ภาคละว้าบ้านสันติสุข อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 30 ธค.2011

·     เลขาธิการสรรหามิชชันนารีไทยเทศนาพันธกิจโลกในค่ายคริสตจักรใต้ร่มพระคุณ ที่   พระคริสตธรรมพะเยา 1 มค. 2012

·     เลขาธิการสรรหามิชชันนารีไทย เทศนาพันธกิจโลกในค่ายผู้รับใช้      หยิ่วเมี่ยน ที่ภูเขาอธิษฐาน อ.เมือง จ.เชียงราย 2 มค. 2012

·     เลขาธิการสรรหามิชชันนารีไทย ประชุมอนุกรรมการสรรหามิชชันนารีไทยสู่ชนเผ่าที่  พระกิตติคุณยังเข้าไม่ถึงที่ Mekong Center อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5 มค. 2012

·         เสาร์ 28 มค.และเสาร์ 4 กพ. 2012 ฝึกอบรมผู้แนะแนวไครอสที่ คจ.ใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ

·         เลขาธิการสรรหามิชชันนารีเทศนาแก่ มิชชันนารีใหม่OMF ที่      อ.มโนรมย์จ.ชัยนาท 10 มค.12

·         คณะกรรมการสรรหามิชชันนารีไทยประชุมที่ คจ.สืบสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 18 มค. 2012

·         สัมมนารักเพื่อนบ้านพี่น้องมุสลิมที่ คจ.ใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ    24-25 กพ. 2012

·     เลขาธิการสรรหามิชชันนารีไทยสอนเรื่องข้ามวัฒนธรรมและการรณรงค์พันธกิจโลกในคจ.ที่พระคริสตธรรมเพนเทคอสต์ 2 มีค. 2012

·         สัมมนาไครอสที่ คจ.นิมิตใหม่ 3, 10, 17, 24, 31 มีค. 2012

·         เลขาธิการสรรหามิชชันนารีไทยเทศนาพันธกิจโลกที่คจ.แสงสว่าง 11 มีค. 2012

·         เลขาธิการสรรหามิชชันนารีไทยเทศนาพันธกิจโลกที่ คจ.นิมิตใหม่ 18 มีค. 2012

·         เลขาธิการสรรหามิชชันนารีไทยเทศนาในค่ายศิษยาภิบาลขมุ ที่  จ.หนองคาย 14-16 มีค.12

·     20 มีค. 2012 อธิษฐานเผื่อมิชชันนารีไทยที่คจ.นิมิตใหม่ 18:30-20:30 อ.สาธิตา ซื่อสัตย์  ผู้เตรียมตัวไปเป็นมิชชันนารีกับชาวจ้วงมาแบ่งปัน

    12 เมย. 2012 อธิษฐานเผื่อมิชชันนารีไทยที่ คจ.ไมตรีจิต อ.อกนิษฐ์มิชชันนารีไทยแบ่งปัน